Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Informacja

Data publikacji: 2021-05-10

Informujemy, że od 10.05.2021 r. działalność Świetlic Środowiskowych na terenie Gminy Opalenica zostaje wznowiona.

Informacja Anonimowi Alkoholicy

Data publikacji: 2021-04-29

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 3325KB)
 2. Plakat mały (plik pdf 3455KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-04-07

Ośrodek pomocy Społecznej w Opalenicy informuje, że 09.04.2021 r. dyżur telefoniczny prawnika będzie w godzinach od 9.00 - 13.00 (tel. 883 264 333).

Informacja

Data publikacji: 2021-03-19

Informujemy, że od dnia 22 marca 2021 r. zajęcia w Świetlicach Środowiskowych na terenie Gminy Opalenica zostają zawieszone do odwołania.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2021-03-12

bank żywności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – wrzesień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – wrzesień 2021

Czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020"

Załączniki:

 1. Informacja (plik docx 28KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2021-02-25

bank żywności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Załączniki:

 1. POPŻ20 plakat informacyjny (plik pdf 264KB)
 2. POPŻ20 plakat informacyjny pomoc żywnościowa (plik pdf 267KB)
 3. POPŻ20 plakat informacyjny wydarzenie (plik pdf 260KB)
 4. POPŻ2020 - infomacja na strone internetową OPL (plik docx 24KB)

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Data publikacji: 2021-02-10

Na mocy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 11) z dniem 5 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek mieszkaniowy z  adnotacją: „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Czytaj całość publikacji "Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu "

“Zakupy dla seniorów”

Data publikacji: 2021-02-10

Akcja “Zakupy dla Seniorów” adresowana jest do seniorów i osób z niepełnosprawnościami, mieszkających w Gminie Opalenica. Jej celem jest maksymalna ochrona tych mieszkańców przed koniecznością wychodzenia z domów czasie panującej pandemii.

Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków jest bezpłatna. Koszt zamówionych zakupów, który pokrywa zainteresowany, nie może przekroczyć kwoty 200 złotych. Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach  niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych, w sklepach położonych w najbliższej okolicy ich zamieszkania. Leki kupowane będą na podstawie recept.

Czytaj całość publikacji "“Zakupy dla seniorów”"

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-02-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy informuje, że dyżury prawnika będą w każdy poniedziałek od 10.00 - 14.00, TEL. 883 264 333.

Informacja o dowozie na szczepienia przeciwko COVID 19

Data publikacji: 2021-02-09

W ramach realizacji „Narodowego Programu Szczepień” w Gminie Opalenica uruchomiona została organizacja bezpłatnego transportu do punktów szczepień przeciwko COVID 19, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio posiadający I grupę z w/w schorzeniami oraz osoby, które nie mają możliwości we własnym zakresie samodzielnie dotrzeć do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.
W celu zgłoszenia potrzeby dowozu na szczepienie przeciwko COVID 19 prosimy o kontakt z koordynatorem ds. szczepień – Panią Małgorzatą Brzeziecką, pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 510 131 557 lub 61 4477280 w godz. 7.30-15.00.

INFORMACJA O PLANOWANYCH SZKOLENIACH GRUPOWYCH W 2021 ROKU

Data publikacji: 2021-01-28

I. Finansowane ze środków Funduszu Pracy (dla osób bezrobotnych zarejestrowanychw Powiatowym Urzędzie Pracy, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET*).

 

 • „Magazynier z uprawnieniami operatora wózka jezdniowego” (z egzaminem zewnętrznym UDT) – 6 osób
 • „Kurs kosmetyczny” – 12 osób

 

II. Finansowane ze środków EFS PO WER (dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w wieku 18-29 lat, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET*).

 

 • „Magazynier z uprawnieniami operatora wózka jezdniowego” (z egzaminem zewnętrznym UDT)6 osób
 • „Kurs księgowości z obsługą komputera” (B2, IT M2) – 7 osób
 • „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminali płatniczych i komputera” (B3, IT M3) – 9 osób
 • „Kurs operatora koparko – ładowarki kl. III” – 5 osób
 • „Pracownik administracyjno - biurowy z obsługą komputera” (B2, IT M2) – 7 osób

 

II. Finansowane ze środków EFS WRPO (dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w wieku powyżej 30 lat, należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, imigranci i reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia).

 

 • „Magazynier z uprawnieniami operatora wózka jezdniowego” (z egzaminem zewnętrznym UDT)6 osób
 • „Kurs księgowości z obsługą komputera” (B2, IT M2) – 7 osób
 • „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminali płatniczych i komputera” (B3, IT M3) – 8 osób
 • „Kurs operatora koparko – ładowarki kl. III” – 5 osób
 • „Pracownik administracyjno - biurowy z obsługą komputera” (B2, IT M2) – 6 osób

 

 

Osoby bezrobotne zarejestrowane

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu

zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny skontaktować

się ze swoim doradcą klienta lub pod numerem tel. 61 44 51 522
 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Data publikacji: 2021-01-27

Informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2021r. działalność Świetlic Środowiskowych na terenie Gminy Opalenica zostaje wznowiona.

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-01-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy informuje, że dyżury instruktora terapii zostają zawieszone do odwołania.

Dyżury psychologa i prawnika pełnione są telefonicznie w podanych poniżej terminach:

- PSYCHOLOG: ŚRODA

OD 15.00 DO 18.00, TEL. 513 815 190,

- PRAWNIK:   PONIEDZIAŁEK OD 15.00 DO 18.00, TEL. 883 264 333.

Komunikat

Data publikacji: 2021-01-04

dotyczący świadczenia wychowawczego (500+)
na okres od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.05.2022 r.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres 2021/2022 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 kwietnia 2021 roku w siedzibie tut. ośrodka, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 roku.


Terminy wypłaty świadczenia wychowawczego są uzależnione od miesiąca złożenia wniosku
wraz z wymaganymi dokumentami


1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca tego roku.

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-12-29

Informujemy, że w dniu 29.12.2020 r. instruktor terapii nie będzie pełnił dyżuru.

Informacja

Data publikacji: 2020-12-22

Informujemy, że dnia 24.12.2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy będzie nieczynny.

PLACÓWKI UDZIELAJĄCE TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA

Data publikacji: 2020-12-04

1. POGOTOWIE SPOŁECZNE, SCHRONISKO, NOCLEGOWNIA, ul. Borówki 12, 61-304 Poznań tel. 61 88 76 623, biuro@pogotowiespoleczne.org.pl

2. POGOTOWIE SPOŁECZNE, SCHRONISKO, NOCLEGOWNIA ul. Jawornicka 50, 60-161 Poznań tel. 61 88 76 623 biuro@pogotowiespoleczne.org.pl

3. PRZYTULISKO-OGRZEWALNIA ul. Krańcowa 10, 61-021 Poznań tel. 668 162 697, michalak@caritaspoznan.pl Caritas Archidiecezji Poznańskiej ul. Rynek Wildecki 4a, Poznań

4. STOWARZYSZENIE MONAR SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH KOBIET MARKOT 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 36/38 tel. 61 87 93 354, info@monar-markot.poznan.pl Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT, ul. Borówki 8, Poznań

5. SCHRONISKO św. BRATA ALBERTA 61-680 Poznań, ul. Widłakowa 3, tel. 618238150, tpbapoz@poczta.onet.pl Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Poznaniu ul. Warzywna 17, Poznań

6. OGRZEWALNIA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ w Zbąszyniu ul. Żwirki 1, tel. 68 38 66 009, urzad@zbaszyn.pl Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu 64-360, ul. Senatorska 31

7. STOWARZYSZENIE MONAR SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT w Gościejewie 52a, tel. 67 268 49 32, 64- 610 Rogoźno Wielkopolskie

8. SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ul. Towarowa 10, 64-100 Leszno, tel. 65 53 75 095, noclegownia@moprleszno.pl Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Korczaka 5

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

Data publikacji: 2020-11-24

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA
- SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS WSPARCIA SENIORÓW


Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy do 31 grudnia 2020r. realizuje działania w ramach Ogólnopolskiego Programu Wspieraj Seniora, skierowanego do osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii decydują się na pozostanie w domu.
W ramach Programu wsparcie udzielane jest w formie dostarczania do domu Seniora artykułów pierwszej potrzeby w tym produktów spożywczych, środków higieny osobistej czy leków. Koszty zakupów pokrywa Senior, przekazując pieniądze przed dokonaniem zakupów.

Jak wygląda procedura udzielania pomocy w ramach programu?

Krok 1. Należy zadzwonić na infolinię 22 505 11 11
- Senior, który decyduje się zostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu. Seniorzy proszeni są o zapisanie daty i godziny kontaktu z infolinią.
- Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08.00-21.00.
- Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże zgłoszenie Seniora do Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 2.
- Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy kontaktuje się telefonicznie z Seniorem. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kontaktu z infolinią. Następnie weryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można pomóc Seniorowi. Następnie podaje datę kontaktu, imię i nazwisko osoby, która pomorze Seniorowi.
Krok 3.
- W ustalonym terminie wskazany pracownik/wolontariusz przychodzi do Seniora do mieszkania. W celu weryfikacji podaje imię i nazwisko. W celu zrobienia zakupów Senior przekazuje listę zakupów zawierającą spis artykułów spożywczych i higienicznych oraz pieniądze na zakupy przed ich zrobieniem, co udokumentowane zostaje i potwierdzone przez Seniora i osobę udzielającą wsparcia w oświadczeniu.
- Należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego i zachowaniu dystansu.
Krok 4.
- Odbiór zakupów przez Seniora od osoby wspierającej odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy założeniu maseczki, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaniu rękawiczek jednorazowych.
- Rozliczenie odbywa się na podstawie paragonu, w momencie dostarczenia zakupionych towarów. Po dostarczeniu zakupów Senior kwituje odbiór zakupów oraz odbiór reszty pieniędzy osobie, która zrobiła zakupy.

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

PODPROGRAM 2019 - efekty

Data publikacji: 2020-11-18

1. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opalenicy, os. Centrum 11, 64-330 Opalenica z terenu województwa Wielkopolskiego przy współpracy Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 - wrzesień 2020.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
- skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
- mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
- mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
- cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
- tłuszcze (olej rzepakowy),
- dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 425 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa Wielkopolskiego
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 24.204,56 kg żywności;
- 1268 paczek żywnościowych;
- 0 posiłków;
4. W ramach Podprogramu 2019 dla 425 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
- edukacji finansowej - 0 spotkań dla 0 uczestników
- kulinarnych - 3 spotkań dla 14 uczestników
PODPROGRAM 2019 - efekty

Informacja

Data publikacji: 2020-11-17

Informujemy, iż Gmina Opalenica otrzymała grant
w łącznej kwocie 75.189,60 zł na wsparcie:
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

w ramach Projektu STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Informacja
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...