Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Informacja

Data publikacji: 2021-05-10

Informujemy, że od 10.05.2021 r. działalność Świetlic Środowiskowych na terenie Gminy Opalenica zostaje wznowiona.

Informacja Anonimowi Alkoholicy

Data publikacji: 2021-04-29

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 3325KB)
 2. Plakat mały (plik pdf 3455KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-04-07

Ośrodek pomocy Społecznej w Opalenicy informuje, że 09.04.2021 r. dyżur telefoniczny prawnika będzie w godzinach od 9.00 - 13.00 (tel. 883 264 333).

Informacja

Data publikacji: 2021-03-19

Informujemy, że od dnia 22 marca 2021 r. zajęcia w Świetlicach Środowiskowych na terenie Gminy Opalenica zostają zawieszone do odwołania.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2021-03-12

bank żywności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – wrzesień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – wrzesień 2021

Czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020"

Załączniki:

 1. Informacja (plik docx 28KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2021-02-25

bank żywności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Załączniki:

 1. POPŻ20 plakat informacyjny (plik pdf 264KB)
 2. POPŻ20 plakat informacyjny pomoc żywnościowa (plik pdf 267KB)
 3. POPŻ20 plakat informacyjny wydarzenie (plik pdf 260KB)
 4. POPŻ2020 - infomacja na strone internetową OPL (plik docx 24KB)

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Data publikacji: 2021-02-10

Na mocy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 11) z dniem 5 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek mieszkaniowy z  adnotacją: „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Czytaj całość publikacji "Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu "

“Zakupy dla seniorów”

Data publikacji: 2021-02-10

Akcja “Zakupy dla Seniorów” adresowana jest do seniorów i osób z niepełnosprawnościami, mieszkających w Gminie Opalenica. Jej celem jest maksymalna ochrona tych mieszkańców przed koniecznością wychodzenia z domów czasie panującej pandemii.

Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków jest bezpłatna. Koszt zamówionych zakupów, który pokrywa zainteresowany, nie może przekroczyć kwoty 200 złotych. Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach  niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych, w sklepach położonych w najbliższej okolicy ich zamieszkania. Leki kupowane będą na podstawie recept.

Czytaj całość publikacji "“Zakupy dla seniorów”"

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-02-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy informuje, że dyżury prawnika będą w każdy poniedziałek od 10.00 - 14.00, TEL. 883 264 333.

Informacja o dowozie na szczepienia przeciwko COVID 19

Data publikacji: 2021-02-09

W ramach realizacji „Narodowego Programu Szczepień” w Gminie Opalenica uruchomiona została organizacja bezpłatnego transportu do punktów szczepień przeciwko COVID 19, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio posiadający I grupę z w/w schorzeniami oraz osoby, które nie mają możliwości we własnym zakresie samodzielnie dotrzeć do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.
W celu zgłoszenia potrzeby dowozu na szczepienie przeciwko COVID 19 prosimy o kontakt z koordynatorem ds. szczepień – Panią Małgorzatą Brzeziecką, pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 510 131 557 lub 61 4477280 w godz. 7.30-15.00.

INFORMACJA O PLANOWANYCH SZKOLENIACH GRUPOWYCH W 2021 ROKU

Data publikacji: 2021-01-28

I. Finansowane ze środków Funduszu Pracy (dla osób bezrobotnych zarejestrowanychw Powiatowym Urzędzie Pracy, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET*).

 

 • „Magazynier z uprawnieniami operatora wózka jezdniowego” (z egzaminem zewnętrznym UDT) – 6 osób
 • „Kurs kosmetyczny” – 12 osób

 

II. Finansowane ze środków EFS PO WER (dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w wieku 18-29 lat, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET*).

 

 • „Magazynier z uprawnieniami operatora wózka jezdniowego” (z egzaminem zewnętrznym UDT)6 osób
 • „Kurs księgowości z obsługą komputera” (B2, IT M2) – 7 osób
 • „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminali płatniczych i komputera” (B3, IT M3) – 9 osób
 • „Kurs operatora koparko – ładowarki kl. III” – 5 osób
 • „Pracownik administracyjno - biurowy z obsługą komputera” (B2, IT M2) – 7 osób

 

II. Finansowane ze środków EFS WRPO (dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w wieku powyżej 30 lat, należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, imigranci i reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia).

 

 • „Magazynier z uprawnieniami operatora wózka jezdniowego” (z egzaminem zewnętrznym UDT)6 osób
 • „Kurs księgowości z obsługą komputera” (B2, IT M2) – 7 osób
 • „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminali płatniczych i komputera” (B3, IT M3) – 8 osób
 • „Kurs operatora koparko – ładowarki kl. III” – 5 osób
 • „Pracownik administracyjno - biurowy z obsługą komputera” (B2, IT M2) – 6 osób

 

 

Osoby bezrobotne zarejestrowane

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu

zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny skontaktować

się ze swoim doradcą klienta lub pod numerem tel. 61 44 51 522
 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Data publikacji: 2021-01-27

Informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2021r. działalność Świetlic Środowiskowych na terenie Gminy Opalenica zostaje wznowiona.

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-01-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy informuje, że dyżury instruktora terapii zostają zawieszone do odwołania.

Dyżury psychologa i prawnika pełnione są telefonicznie w podanych poniżej terminach:

- PSYCHOLOG: ŚRODA

OD 15.00 DO 18.00, TEL. 513 815 190,

- PRAWNIK:   PONIEDZIAŁEK OD 15.00 DO 18.00, TEL. 883 264 333.

Komunikat

Data publikacji: 2021-01-04

dotyczący świadczenia wychowawczego (500+)
na okres od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.05.2022 r.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres 2021/2022 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 kwietnia 2021 roku w siedzibie tut. ośrodka, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 roku.


Terminy wypłaty świadczenia wychowawczego są uzależnione od miesiąca złożenia wniosku
wraz z wymaganymi dokumentami


1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca tego roku.

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-12-29

Informujemy, że w dniu 29.12.2020 r. instruktor terapii nie będzie pełnił dyżuru.

Informacja

Data publikacji: 2020-12-22

Informujemy, że dnia 24.12.2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy będzie nieczynny.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...