Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Informacja

Data publikacji: 2021-04-07

Ośrodek pomocy Społecznej w Opalenicy informuje, że 09.04.2021 r. dyżur telefoniczny prawnika będzie w godzinach od 9.00 - 13.00 (tel. 883 264 333).

Informacja

Data publikacji: 2021-03-19

Informujemy, że od dnia 22 marca 2021 r. zajęcia w Świetlicach Środowiskowych na terenie Gminy Opalenica zostają zawieszone do odwołania.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2021-03-12

bank żywności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – wrzesień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – wrzesień 2021

Czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020"

Załączniki:

 1. Informacja (plik docx 28KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2021-02-25

bank żywności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Załączniki:

 1. POPŻ2020 - infomacja na strone internetową OPL (plik docx 24KB)
 2. POPŻ20 plakat informacyjny (plik pdf 264KB)
 3. POPŻ20 plakat informacyjny pomoc żywnościowa (plik pdf 267KB)
 4. POPŻ20 plakat informacyjny wydarzenie (plik pdf 260KB)

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Data publikacji: 2021-02-10

Na mocy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 11) z dniem 5 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek mieszkaniowy z  adnotacją: „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Czytaj całość publikacji "Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu "

“Zakupy dla seniorów”

Data publikacji: 2021-02-10

Akcja “Zakupy dla Seniorów” adresowana jest do seniorów i osób z niepełnosprawnościami, mieszkających w Gminie Opalenica. Jej celem jest maksymalna ochrona tych mieszkańców przed koniecznością wychodzenia z domów czasie panującej pandemii.

Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków jest bezpłatna. Koszt zamówionych zakupów, który pokrywa zainteresowany, nie może przekroczyć kwoty 200 złotych. Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach  niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych, w sklepach położonych w najbliższej okolicy ich zamieszkania. Leki kupowane będą na podstawie recept.

Czytaj całość publikacji "“Zakupy dla seniorów”"

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-02-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy informuje, że dyżury prawnika będą w każdy poniedziałek od 10.00 - 14.00, TEL. 883 264 333.

Informacja o dowozie na szczepienia przeciwko COVID 19

Data publikacji: 2021-02-09

W ramach realizacji „Narodowego Programu Szczepień” w Gminie Opalenica uruchomiona została organizacja bezpłatnego transportu do punktów szczepień przeciwko COVID 19, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio posiadający I grupę z w/w schorzeniami oraz osoby, które nie mają możliwości we własnym zakresie samodzielnie dotrzeć do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.
W celu zgłoszenia potrzeby dowozu na szczepienie przeciwko COVID 19 prosimy o kontakt z koordynatorem ds. szczepień – Panią Małgorzatą Brzeziecką, pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 510 131 557 lub 61 4477280 w godz. 7.30-15.00.

INFORMACJA O PLANOWANYCH SZKOLENIACH GRUPOWYCH W 2021 ROKU

Data publikacji: 2021-01-28

I. Finansowane ze środków Funduszu Pracy (dla osób bezrobotnych zarejestrowanychw Powiatowym Urzędzie Pracy, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET*).

 

 • „Magazynier z uprawnieniami operatora wózka jezdniowego” (z egzaminem zewnętrznym UDT) – 6 osób
 • „Kurs kosmetyczny” – 12 osób

 

II. Finansowane ze środków EFS PO WER (dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w wieku 18-29 lat, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET*).

 

 • „Magazynier z uprawnieniami operatora wózka jezdniowego” (z egzaminem zewnętrznym UDT)6 osób
 • „Kurs księgowości z obsługą komputera” (B2, IT M2) – 7 osób
 • „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminali płatniczych i komputera” (B3, IT M3) – 9 osób
 • „Kurs operatora koparko – ładowarki kl. III” – 5 osób
 • „Pracownik administracyjno - biurowy z obsługą komputera” (B2, IT M2) – 7 osób

 

II. Finansowane ze środków EFS WRPO (dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w wieku powyżej 30 lat, należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, imigranci i reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia).

 

 • „Magazynier z uprawnieniami operatora wózka jezdniowego” (z egzaminem zewnętrznym UDT)6 osób
 • „Kurs księgowości z obsługą komputera” (B2, IT M2) – 7 osób
 • „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminali płatniczych i komputera” (B3, IT M3) – 8 osób
 • „Kurs operatora koparko – ładowarki kl. III” – 5 osób
 • „Pracownik administracyjno - biurowy z obsługą komputera” (B2, IT M2) – 6 osób

 

 

Osoby bezrobotne zarejestrowane

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu

zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny skontaktować

się ze swoim doradcą klienta lub pod numerem tel. 61 44 51 522
 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Data publikacji: 2021-01-27

Informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2021r. działalność Świetlic Środowiskowych na terenie Gminy Opalenica zostaje wznowiona.

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-01-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy informuje, że dyżury instruktora terapii zostają zawieszone do odwołania.

Dyżury psychologa i prawnika pełnione są telefonicznie w podanych poniżej terminach:

- PSYCHOLOG: ŚRODA

OD 15.00 DO 18.00, TEL. 513 815 190,

- PRAWNIK:   PONIEDZIAŁEK OD 15.00 DO 18.00, TEL. 883 264 333.

Komunikat

Data publikacji: 2021-01-04

dotyczący świadczenia wychowawczego (500+)
na okres od dnia 01.06.2021 r. do dnia 31.05.2022 r.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres 2021/2022 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 kwietnia 2021 roku w siedzibie tut. ośrodka, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 roku.


Terminy wypłaty świadczenia wychowawczego są uzależnione od miesiąca złożenia wniosku
wraz z wymaganymi dokumentami


1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca tego roku.

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.

5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-12-29

Informujemy, że w dniu 29.12.2020 r. instruktor terapii nie będzie pełnił dyżuru.

Informacja

Data publikacji: 2020-12-22

Informujemy, że dnia 24.12.2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy będzie nieczynny.

PLACÓWKI UDZIELAJĄCE TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA

Data publikacji: 2020-12-04

1. POGOTOWIE SPOŁECZNE, SCHRONISKO, NOCLEGOWNIA, ul. Borówki 12, 61-304 Poznań tel. 61 88 76 623, biuro@pogotowiespoleczne.org.pl

2. POGOTOWIE SPOŁECZNE, SCHRONISKO, NOCLEGOWNIA ul. Jawornicka 50, 60-161 Poznań tel. 61 88 76 623 biuro@pogotowiespoleczne.org.pl

3. PRZYTULISKO-OGRZEWALNIA ul. Krańcowa 10, 61-021 Poznań tel. 668 162 697, michalak@caritaspoznan.pl Caritas Archidiecezji Poznańskiej ul. Rynek Wildecki 4a, Poznań

4. STOWARZYSZENIE MONAR SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH KOBIET MARKOT 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 36/38 tel. 61 87 93 354, info@monar-markot.poznan.pl Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT, ul. Borówki 8, Poznań

5. SCHRONISKO św. BRATA ALBERTA 61-680 Poznań, ul. Widłakowa 3, tel. 618238150, tpbapoz@poczta.onet.pl Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Poznaniu ul. Warzywna 17, Poznań

6. OGRZEWALNIA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ w Zbąszyniu ul. Żwirki 1, tel. 68 38 66 009, urzad@zbaszyn.pl Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu 64-360, ul. Senatorska 31

7. STOWARZYSZENIE MONAR SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT w Gościejewie 52a, tel. 67 268 49 32, 64- 610 Rogoźno Wielkopolskie

8. SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ul. Towarowa 10, 64-100 Leszno, tel. 65 53 75 095, noclegownia@moprleszno.pl Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Korczaka 5

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

Data publikacji: 2020-11-24

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA
- SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS WSPARCIA SENIORÓW


Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy do 31 grudnia 2020r. realizuje działania w ramach Ogólnopolskiego Programu Wspieraj Seniora, skierowanego do osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii decydują się na pozostanie w domu.
W ramach Programu wsparcie udzielane jest w formie dostarczania do domu Seniora artykułów pierwszej potrzeby w tym produktów spożywczych, środków higieny osobistej czy leków. Koszty zakupów pokrywa Senior, przekazując pieniądze przed dokonaniem zakupów.

Jak wygląda procedura udzielania pomocy w ramach programu?

Krok 1. Należy zadzwonić na infolinię 22 505 11 11
- Senior, który decyduje się zostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu. Seniorzy proszeni są o zapisanie daty i godziny kontaktu z infolinią.
- Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08.00-21.00.
- Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże zgłoszenie Seniora do Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 2.
- Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy kontaktuje się telefonicznie z Seniorem. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kontaktu z infolinią. Następnie weryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można pomóc Seniorowi. Następnie podaje datę kontaktu, imię i nazwisko osoby, która pomorze Seniorowi.
Krok 3.
- W ustalonym terminie wskazany pracownik/wolontariusz przychodzi do Seniora do mieszkania. W celu weryfikacji podaje imię i nazwisko. W celu zrobienia zakupów Senior przekazuje listę zakupów zawierającą spis artykułów spożywczych i higienicznych oraz pieniądze na zakupy przed ich zrobieniem, co udokumentowane zostaje i potwierdzone przez Seniora i osobę udzielającą wsparcia w oświadczeniu.
- Należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego i zachowaniu dystansu.
Krok 4.
- Odbiór zakupów przez Seniora od osoby wspierającej odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy założeniu maseczki, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaniu rękawiczek jednorazowych.
- Rozliczenie odbywa się na podstawie paragonu, w momencie dostarczenia zakupionych towarów. Po dostarczeniu zakupów Senior kwituje odbiór zakupów oraz odbiór reszty pieniędzy osobie, która zrobiła zakupy.

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

PODPROGRAM 2019 - efekty

Data publikacji: 2020-11-18

1. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opalenicy, os. Centrum 11, 64-330 Opalenica z terenu województwa Wielkopolskiego przy współpracy Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 - wrzesień 2020.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
- warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
- skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
- mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
- mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
- cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
- tłuszcze (olej rzepakowy),
- dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 425 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa Wielkopolskiego
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 24.204,56 kg żywności;
- 1268 paczek żywnościowych;
- 0 posiłków;
4. W ramach Podprogramu 2019 dla 425 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
- edukacji finansowej - 0 spotkań dla 0 uczestników
- kulinarnych - 3 spotkań dla 14 uczestników
PODPROGRAM 2019 - efekty

Informacja

Data publikacji: 2020-11-17

Informujemy, iż Gmina Opalenica otrzymała grant
w łącznej kwocie 75.189,60 zł na wsparcie:
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

w ramach Projektu STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Informacja

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Data publikacji: 2020-10-26

Informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego od dnia 26 października 2020r. działalność Świetlic Środowiskowych na terenie Gminy Opalenica zostaje zawieszona do odwołania.
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...