Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Dodatki mieszkaniowe

do 10 każdego miesiąca.
Jeżeli wyznaczony dzień przypada na dzień wolny od pracy lub święto - w dniu poprzedzającym.

Świadczenia Pomocy Społecznej

10, 22 i 27 każdego miesiąca.
Jeżeli wyznaczony dzień przypada na dzień wolny od pracy lub święto - w dniu następnym po dniu wolnym.

Świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze Rodzina 500+

10, 20, 22 i 27 każdego miesiąca.
Jeżeli wyznaczony dzień przypada na dzień wolny od pracy lub święto - w dniu następnym po dniu wolnym.