Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny - wybierz podmenu:

Zespół Interdyscyplinarny

Przemoc wobec najbliższych jest przestępstwem.
Dzięki funkcjonującemu prawu osoby pokrzywdzone mogą liczyć na skuteczną pomoc i wsparcie. W tym celu na naszym terenie działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Opalenicy wchodzą:
1) Adamczak Ewa - Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy;
2) Albrecht Romana - Zespół Szkół w Opalenicy;
3) Białobłocka Renata - Szkoła Podstawowa w Kopankach;
4) Brzeziecka Małgorzata - Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy;
5) Dzięcioł Magdalena - Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy;
6) Gierałtowska Wioletta - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie;
7) Hołod-Głuszek Małgorzata - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym
Tomyślu;
8) Hildebrand Justyna - Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych;
9)Kaczmarek Elżbieta - Szkoła Podstawowa im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy;
10) Kasperek Renata - Szkoła Podstawowa w Porażynie;
11) Kwiatek Maciej - Szkoła Podstawowa im. B. Chrzanowskiego w Wojnowicach;
12) Lisicka - Obst Danuta - Szkoła Podstawowa im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach;
13) Patan Hanna - II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim;
14) Ratajczak Krzysztof - Straż Miejska w Opalenicy;
15) Szuwalska Kasprzak Dorota - Ośrodek pomocy Społecznej w Opalenicy;
16)Szymański Franciszek - Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów HIPOKRATES S. P. w Opalenicy;
17) Tadyszak Iwona - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opalenicy;
18) Zielewicz Ryszard - Komisariat Policji w Opalenicy.

Do składu grup roboczych wyznaczono następujące osoby:

1) Bączyk Bernardyna - specjalista pracy socjalnej;
2) Dybionka Maciej - młodszy aspirant;
3) Ludwikowski Maciej - starszy sierżant.
4) Majkowska Aleksandra - starszy pracownik socjalny;
5) Michalak Kamil - starszy sierżant;
6) Przybylska Lucyna - starszy pracownik socjalny;
7) Szklarz Katarzyna - pracownik socjalny;
8) Szwargot Małgorzata - specjalista pracy socjalnej.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Opalenicy działa na podstawie aktów prawnych:

Załączniki:

  1. Nr VII/34/2011 z dnia 31.03.2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opalenica na lata 2011 - 2016, (plik pdf 1389KB)
  2. Nr VII/35/2011 z dnia 31.03.2011 r. w sprawie Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Opalenica, (plik pdf 1089KB)
  3. Nr XXII/193/2012 z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/35/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Opalenica. (plik pdf 324KB)
  4. Zarządzenie nr 53/2011 Burmistrza Opalenicy z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Pr (plik pdf 35KB)