Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Przeciwdziałanie Przemocy. Zespół Interdyscyplinarny - wybierz podmenu:

Wsparcie psychologa

Data publikacji: 2018-09-28

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opalenica w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy ul. Wyzwolenia 27, (I piętro) można skorzystać:

ze wsparcia PSYCHOLOGA w następujących terminach:

- 5 PAŹDZIERNIKA 2018r. 16.30-18.30
- 26 PAŹDZIERNIKA 2018r. 16.30-18.30
- 9 LISTOPAD 2018r. 16.30-18.30
- 23 LISTOPAD 2018r. 16.30-18.30
- 7 GRUDZIEŃ 2018r. 16.30-18.30
- 14 GRUDZIEŃ 2018r. 16.30-18.30


W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA WIZYTĘ
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT
TEL. 61 44 77 280
W GODZINACH OD 7.15 DO 15.15

HARMONOGRAM DYŻURÓW PSYCHOLOGA

Data publikacji: 2017-09-25

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W OPALENICY UL. WYZWOLENIA 27, ( I p.)
DATA
DYŻURÓW GODZINY DYŻURÓW

5 październik 2017r.
(czwartek) 16.00-19.00
12 październik 2017r.
(czwartek) 16.00-19.00
9 listopad 2017r.
(czwartek) 16.00-19.00
23 listopad 2017r.
(czwartek) 16.00-19.00
7 grudzień 2017r.
(czwartek) 16.00-19.00
14 grudzień 2017r.
(czwartek) 16.00-19.00

W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA WIZYTĘ
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT
TEL. 61 44 77 280
W GODZINACH OD 7.15 DO 15.15

Szkoła dla rodziców

Data publikacji: 2017-09-25

Przyjmowanie właściwych postaw i budowanie prawidłowych relacji z dziećmi to ważne elementy w procesie wychowywania, dlatego Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy zapraszam rodziców i opiekunów dzieci do udziału w warsztatach rozwijających umiejętności wychowawcze.

Terminy spotkań:
28.09.2017 r. od 16.00-19.00
26.10.2017 r. od 16.00- 19.00
16.11.2017 r. od 16.00- 19.00
Bliższe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy, ul. Wyzwolenia 27 (I piętro),
tel. 61 44 77 280, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15.

Działania realizowane w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opalenica
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy

Wsparcie psychologa

Data publikacji: 2017-04-03

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opalenica w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy ul. Wyzwolenia 27, można skorzystać ze wsparcia psychologa w następujących terminach:

13 KWIECIEŃ 2017r. 15.30-18.30
11 MAJ 2017r. 15.30-18.30
8 CZERWIEC 2017r. 15.30-18.30

W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA WIZYTĘ
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT
TEL. 61 44 77 280
W GODZINACH OD 7.15 DO 15.15

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji: 2017-02-21

W dniu 22 lutego 2017 roku obchodzony będzie w Polsce, po raz czternasty, Dzień Ofiar Przestępstw. Obchody Dnia Ofiar Przestępstw mają przypominać o konieczności stałego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw w naszym kraju oraz o konieczności podejmowania działań na rzecz poprawy ich położenia. Obchody mają również zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. W tym roku, szczególna uwaga zwracana będzie na zagadnienia związane z uprawnieniami, wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. W celu uzyskania dalszego wsparcia osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zwrócić się do podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w 2017 roku. Lista tych podmiotów dostępna jest pod adresem: https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialanosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitencjarnej/pomoc-pokrzywdzonym/
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w roku 2017 obchodzony będzie w dniach od 20 lutego do 26 lutego. Wzorem lat ubiegłych prokuratorzy biorą udział w jego obchodach m.in. pełniąc w siedzibach prokuratur dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielane będą informacje o ich uprawnieniach i obowiązkach.
W Prokuraturze Rejonowej w Nowym Tomyślu w godzinach urzędowania:

- w dniu 20 lutego2017 r. Zastępca Prokuratora Rejonowego Kamila Breś
- w dniu 21 lutego 2017 r. Prokurator Rejonowy Ilona Burlaga-Karafa
- w dniu 22 lutego 2017 r. prokurator Karol Talaga
- w dniu 23 lutego 2017 r. Prokurator Rejonowy Ilona Burlaga-Karafa
- w dniu 24 lutego 2017 r. prokurator Tomasz Jasiński

Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci

Data publikacji: 2016-09-30

Grupa wsparcia jest formą pomocy dla osób przeżywających podobne trudności czy problemy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach przy wsparciu psychologa
i pedagoga, które odbywać się będą
w budynku Ośrodka przy ul. Wyzwolenia 27 (I piętro) według harmonogramu:

17.10.2016r. 15.30-18.30
14.11.2016r. 15.30-18.30
5.12.2016r. 15.30-18.30

W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE
MOŻNA SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH
PORAD PRAWNIKA
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W OPALENICY
UL. WYZWOLENIA 27 (I PIĘTRO)

11.10.2016r. 16.30-19.30
25.10.2016r. 16.30-19.30
7.11.2016r. 16.30-19.30
21.11.2016r. 16.30-19.30
1.12.2016r. 16.30-19.30
5.12.2016r. 16.30-19.30

GRUPA WSPARCIA Z PEDAGOGIEM I PSYCHOLOGIEM

Data publikacji: 2016-07-06

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy zaprasza rodziców i opiekunów dzieci do uczestnictwa w spotkaniach grupy wsparcia z udziałem pedagoga i psychologa. Udział w zajęciach jest szansą na doskonalenie umiejętności porozumiewania się z dziećmi i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Spotkania będą prowadzone w pomieszczeniach tut. Ośrodka ul. Wyzwolenia 27 według harmonogramu:

18 lipiec 2016 r. 15.30 - 18.30
22 sierpień 2016 r. 15.30 - 18.30
19 wrzesień 2016 r. 15.30 - 18.30

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Data publikacji: 2016-02-18

INICJATYWA
TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Ministerstwo Sprawiedliwości wyszło z inicjatywą zorganizowania Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W dniach od 22 do 27 lutego 2016 r. w trakcie pełnionych dyżurów, osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Prokuratury Generalnej, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Kuratorów, a także Naczelnej Izby Lekarskiej.

Na terenie województwa wielkopolskiego dyżury będą się odbywały w Fundacji Dziecko w Centrum w Poznaniu przy ul. Zeylanda 9/3, (tel. 786 160 100, e-mail: pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00.

Dodatkowe informacje na temat Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.pokrzywdzeni.gov.pl

Lista punktów pomocy i plakat w załącznikach.

Załączniki:

  1. Lista punktów pomocy (plik pdf 224KB)
  2. Plakat (plik pdf 4274KB)

DYŻUR PSYCHOLOGA W STYCZNIU 2016r.

Data publikacji: 2015-12-29

DYŻUR PSYCHOLOGA W STYCZNIU 2016r.
ODBĘDZIE SIĘ W TERMINACH:

4 STYCZEŃ,
18 STYCZEŃ
W GODZINACH OD 15.30 DO 17.30
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W OPALENICY I PIĘTRO


PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TEL. 61 44 77 280

SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW ODBĘDZIE SIĘ
11 STYCZNIA 2016r.
W GODZINACH OD 15.30 DO 17.30

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W OPALENICY I PIĘTRO

Warsztaty dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Opalenicy

Data publikacji: 2015-12-09

Realizując Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opalenica, Gminny Zespół Interdyscyplinarny podjął współpracę z Fundacją - Poznańskim Centrum Profilaktyki Społecznej, w ramach której zorganizowano warsztaty z zakresu pracy z osobą stosującą bądź doświadczającą przemocy.
W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy dnia 25 listopada 2015r. członkowie Zespołu doskonalili metody pracy i poznawali nowe narzędzia w realizacji procedury Niebieskie Karty. Specjaliści z Fundacji Agnieszka Zachmann i Tomasz Posłuszny zaprezentowali nowe kierunki i standardy działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia sytuacji z własnego doświadczenia i omówienia sposobów działań i rozwiązań.
Warsztaty stanowią część projektu Wielkopolskiej Kampanii Informacyjnej na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, o idei której poinformowali prowadzący zachęcając jednocześnie do korzystania z jej zasobów.


Magdalena Dzięcioł
Warsztaty dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w OpalenicyWarsztaty dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w OpalenicyWarsztaty dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Opalenicy

Grupa wsparcia szansą dla rodziców i opiekunów dzieci

Data publikacji: 2015-09-07

Grupa wsparcia jest formą wzajemnej pomocy osób, które zmagają się z podobnymi doświadczeniami w życiu.
Uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozawala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami. Są inni, którzy czują podobnie jak my - nie jesteśmy więc zdani tylko na siebie.

Ośrodek Pomocy społecznej w Opalenicy zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach, które odbywać się będą w budynku Ośrodka, ul. Wyzwolenia 27 (I piętro).

Harmonogram i tematy podejmowane podczas spotkań grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy
21 wrzesień 2015r. od 15.30 do 17.30

W jak sposób troszczę się o siebie i zaspokajanie swoich potrzeb, Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, kształtowanie pozytywnej samooceny, Przemoc - podstawowe pojęcia (mapa pojęciowa, fakty i mity)

19 październik 2015r. od 15.30 do 17.30
Model rodziny i wartości, które przekazujemy dzieciom, Więź rodzic - dziecko (czynnik chroniący przed zachowaniami ryzykownymi), Przejęcie odpowiedzialności za prawidłowy rozwój dziecka, Złość. Jak się obchodzę ze złością u siebie i u innych

23 listopad 2015r. od 15.30 do 17.30
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży - co powinno zwrócić naszą uwagę, Jak wyznaczać dziecku właściwe granice, Jak pomóc dziecku wyrażać i bezpiecznie odreagować trudne emocje

07 grudzień 2015r. od 15.30 do 17.30
Komunikowanie w rodzinie bez przemocy

Porady psychologiczne i prawne

Data publikacji: 2015-09-07

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Opalenicy realizując Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opalenica podejmuje działania o charakterze profilaktyczno-informacyjnym oraz pomocowym. W związku z powyższym zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad psychologicznych i prawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wyzwolenia 27
w Opalenicy I piętro.

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT
W CELU USTALENIA TERMINU - 61 44 77 280


PSYCHOLOG
07.09.2015r.
od 15.30 do 17.30
21.09.2015r.
od 15.30 do 17.30
05.10.2015r.
od 15.30 do 17.30
19.10.2015r.
od 15.30 do 17.30
09.11.2015r.
od 15.30 do 17.30
23.11.2015r.
od 15.30 do 17.30
07.12.2015r.
od 15.30 do 17.30
21.12.2015r.
od 15.30 do 17.30

PRAWNIK
14.09.2015r.
od 16.00 do 18.00
28.09.2015r.
od 16.00 do 18.00
12.10.2015r.
od 16.00 do 18.00
22.10.2015r.
od 16.00 do 18.00
09.11.2015r.
od 16.00 do 18.00
19.11.2015r.
od 16.00 do 18.00
07.12.2015r.
od 16.00 do 18.00
14.12.2015r.
od 16.00 do 18.00

HARMONOGRAM DYŻURÓW PSYCHOLOGA

Data publikacji: 2015-07-21

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Opalenicy realizując Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opalenica podejmuje działania o charakterze profilaktyktyczno-informacyjnym oraz pomocowym. W związku z powyższym zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad psychologicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wyzwolenia 27 w Opalenicy I piętro.
Poniżej znajduje się harmonogram dyżurów psychologa:

Data                        Godzina
20.07.2015 r.     15.30-17.30
03.08.2015 r.     15.30-17.30
17.08.2015 r.     15.30-17.30
07.09.2015 r.     15.30-17.30
21.09.2015 r.     15.30-17.30

Telefony zaufania

Data publikacji: 2015-03-11

"Niebieska Linia"
801 12 00 02

Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111 (codziennie od godz. 12.00 - 22.00)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12 (od poniedziałku do piątku 8.15 - 20.00)

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania
801 19 99 90 (codziennie od godz. 16.00 - 21.00)

Działania zespołu

Data publikacji: 2015-03-11

W ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Opalenica rozpowszechniane są informacje na temat możliwości skorzystania ze wsparcia poprzez ulotki, plakaty, kalendarze. Do wykonania części materiałów wykorzystano prace uczniów Gimnazjum, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym pt.: Świat bez przemocy.

Działania zespołuDziałania zespołuDziałania zespołuDziałania zespołuDziałania zespołu

Czy wiesz kto może ci pomóc?

Data publikacji: 2014-01-07

Jeżeli:
- chcesz poprawić relacje ze swoimi dziećmi i lepiej zrozumieć ich potrzeby,
- jesteś świadkiem przemocy domowej,
- nie czujesz się bezpiecznie we własnej rodzinie, grupie rówieśniczej i chcesz zmienić tę sytuację,

to wiedz o tym, że nie jesteś sam i skontaktuj się z:

Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie
(godziny pracy od poniedziałku do piątku 7.15 - 15.15)

Ogólnopolski Program dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"Niebieska linia" tel. 801 120 002

Czy wiesz kto może ci pomóc?
Jeżeli:

- alkohol i inne używki stają się lekarstwem na smutek, stres, samotność i lęk,
- picie alkoholu powoduje zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, zawodowych i społecznych,
- tracisz kontrolę nad piciem alkoholu lub po jego spożyciu,

to nie lekceważ tych sygnałów i skorzystaj z pomocy:

Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego
dla osób z problemem alkoholowym, w którym wsparcia udziela psycholog, terapeuta
(w każdą środę od godz. 14.30 do 17.30)

Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opalenicy
(codziennie od poniedziałku do piątku)

znajdziesz nas w budynku
Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Wyzwolenia 27
64-330 Opalenica
tel. 61 44 74 850, 61 44 77 280
od poniedziałku do piątku godz. 7.15 do 15.15
e-mail: ops_opalenica@poczta.onet.pl