Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów - wybierz podmenu:

Dane teleadresowe

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów
ul. Wyzwolenia 27
64-330 Opalenica,
tel. 61 44 77 280, 61 44 74 850


Pracownicy:

Iwona Tadyszak - instruktor ds. kulturalno-oświatowych

Plan pracy Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów

- zajęcia rehabilitacyjne - poniedziałek 10.00 - 12.00 i czwartek 14.00 - 17.00 - M. Hanuszewska
- Warsztaty muzyczne - poniedziałek 10.00 - 12.00 - I. Dolata
- Nordic Walking - wtorek 9.00 - 10.00 - I. Tadyszak
- Warsztaty plastyczne - wtorek 10.00 - 12.00 - W. Śniegurska
- Warsztaty twórcze - środa 10.00 - 12.00 - W. Śniegurska
- Warsztaty taneczne - czwartek 10.00 - 12.00 - W. Śniegurska
- Warsztaty kulinarne - 2 razy w miesiącu 10.00 - 12.00 - I. Tadyszak i W. Śniegurska
- Kabaret - piątek 10.00 - 12.00 - W. Śniegurska