Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

ul. Wyzwolenia 27
64-330 Opalenica,
tel. (61)44-77-280, (61)44-74-850
tel. kom. 510-131-557
faks (61)44-75-686


Powiat: nowotomyski
Woj.: wielkopolskie
NIP: 7881490171
Regon 630806681
godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.15 - 15.15

e-mail: ops_opalenica@poczta.onet.pl
Adres strony internetowej: www.opsopalenica.opsinfo.pl
Skrzynka podawcza EPUAP: /OPSOpalenica/SkrytkaESP

Dyrektor Ośrodka pokój nr 4

Dorota Szuwalska - Kasprzak

Godziny przyjęć interesantów: 7.15 - 14.15

Zastępca Dyrektora Ośrodka pokój nr 5

Magdalena Dzięcioł

Godziny przyjęć interesantów: 7.15 - 15.15

Sekcja Świadczeń Rodzinnych Rodzina 500 plus pokój nr 1

Julia Musiał - inspektor

Weronika Rojek - inspektor

Sekcja Ekonomiczno - Organizacyjna Kasa pokój nr 2

Magdalena Łęszczak - starszy inspektror ds. kadr i płac z powierzeniem obowiązków kasjera
Iwona Śron - pomoc administracyjna

Sekcja Świadczeń Rodzinnych pokój nr 3

Sekcja obsługuje także świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Monika Krzyżanek - kierownik sekcji świadczeń rodzinnych
Natalia Andrzejewska - starszy inspektor
Kamila Okońska - inspektor
Anna Brudło - inspektor

Sekcja metodyczna pokój nr 5

Małgorzata Brzeziecka - starszy pracownik socjalny
Małgorzata Szwargot - specjalista pracy socjalnej
Katarzyna Hojan - Sroka - pracownik socjalny
Aleksandra Majkowska - specjalista pracy socjalnej
Anna Grupa - pracownik socjalny

Martyna Piorun - asystent rodziny

Świetlica Środowiskowa pokój nr 6

Klaudia Marach - wychowawca

więcej informacji w menu: [Świetlica Środowiskowa]

Sekcja Świadczeń Pomocy pokój nr 7

Sekcja obsługuje świadczenia z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych.
Iwona Tadyszak - referent
Kamila Dakowska - inspektor

Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów pokój nr 8

czynne: pn-pt, godz. 8-12
więcej informacji w menu: [Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów]

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny pokój nr 8

Małgorzata Berwid - psycholog
w każdą środę 14.30 - 17.30

Instruktor terapii uzależnień
Konsultacje zawieszone do odwołania

Prawnik
w każdy poniedziałek od 10.00 - 14.00

Gminny Zespół Interdyscyplinarny pokój nr 8

Magdalena Dzięcioł - przewodnicząca GZI
Godziny pracy od poniedziałku do piątku 7.15 - 15.15

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 8

Dorota Szuwalska - Kasprzak - Przewodnicząca Komisji

Iwona Tadyszak - Sekretarz Komisji

Sekcja Ekonomiczno - Organizacyjna nr 9

Edward Hojan - główny księgowy
Agnieszka Szeszuła - inspektor księgowy
Marcin Maluśki - informatyk

Maciej Dybionka - kierowca

Teresa Flieger - sprzątaczka